Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Trần Quốc Thường

Trần Quốc Thường
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012 9:11 PM


Sám hối
( Sau khi dạy bài Trí khôn)

Một con cọp từ rừng sâu đi ra.
Nó chẳng làm hại gì ta
Mà chỉ thiết tha học hỏi.
Làm hại cọp rồi
Về nhà ta sám hối.

Khoảng trống
 
Một cơn lũ quét.
Làm trường em ngói đổ.
Nhà em sụp đổ.
Giờ em nơi nao?
Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.
Một cây xanh đổ,
Để khoảng trống giữa trời.
Một học sinh nghỉ học
Để khoảng trống trong tôi.

   
 Làm thầy nơi quê rượu
 
Vấp ngã nơi đâu còn được,
Nay về Thanh Lạng* làm thầy,
Đường trơn bấm chân cho vững,
Kẻo mà học trò tưởng say.
 
 
* Thương hiệu rượu ngon nổi tiếng ở Đức Thọ-Hà Tĩnh.