Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Vè sâu bọ

Vũ Xuân Tửu
Thứ hai ngày 12 tháng 11 năm 2012 6:13 AM

                                                Ve vẻ vè ve

                                                Xin kể bạn nghe

                                                Cái vè sâu bọ.

                                                Có con sâu chúa

                                                Đáng tội tử hình

                                                Nhưng vẫn chình ình

                                                Bầy sâu che chở

                                                Đợi ngày giông tố

                                                Dân nổi can qua

                                                Sâu chúa bò ra

                                                Chui vào ống cống

                                                Dân ta tóm sống

                                                Treo cổ giữa đồng

                                                Trời lại xanh trong

                                                Lúa đồng tươi tốt.

                                                Tôi xin kể hết

                                                Ve vẻ vè ve.

                                                            Thành phố Tuyên Quang, 11/2012

                                                                              VXT