Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Phan Cung Việt

Phan Cung Việt
Thứ tư ngày 7 tháng 11 năm 2012 9:53 PM


NHỚ LẠI BÀI THƠ NGÀY MẸ ỐM *


Đông nay, bệnh mẹ nặng rồi
Con nghe tiếng gẫy giữa đời của con !
Mấy tuần trước, mẹ bỏ cơm
Mấy tuần trước, mẹ rỉ rên đêm dài…

Đông nay, bệnh mẹ nặng rồi
Có con bướm trắng bay ngoài vườn kia…

Con chưa làm được việc gì
Con chưa vui được để cho mẹ mừng
Con chưa chén muối đĩa gừng
Trời xanh chưa đáp, ngát lừng chưa hay…


Bệnh viện Bạch Mai, lạnh 1991

* bài thơ làm dở thì mẹ tôi mất !

 

 

 

 

 

MƯA HOA


Cái ác kéo nhau qua ngõ
Vừa đi như vừa tụng ca
Cái thiện theo em xa vắng
Khắp vườn đầy những mưa hoa…


Bắc lạnh, 2012

 

Đông nay, bệnh mẹ nặng rồi
Có con bướm trắng bay ngoài vườn kia…

Con chưa làm được việc gì
Con chưa vui được để cho mẹ mừng
Con chưa chén muối đĩa gừng
Trời xanh chưa đáp, ngát lừng chưa hay…


Bệnh viện Bạch Mai, lạnh 1991

* bài thơ làm dở thì mẹ tôi mất !

 MƯA HOA


Cái ác kéo nhau qua ngõ
Vừa đi như vừa tụng ca
Cái thiện theo em xa vắng
Khắp vườn đầy những mưa hoa…


Bắc lạnh, 2012