Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hai bài thơ của Ngô Văn

Ngộ Văn
Thứ năm ngày 4 tháng 10 năm 2012 3:04 PM


THƠ TẶNG NGƯỜI BÁN RƯỢU DỞM

Rượu rởm bình cũ đổ ra
Cho vào bình mới mời ta mua giùm
Lại còn dở lí chổi cùn
Thôi thôi đừng có đánh bùn sang ao!


TRẺ CON ĐÁNH TRẬN GIẢ

Đạn mồm cứ nổ đòm đòm
Chả thằng nào chết lại còn khỏe ra
Đỏ xanh thì vẫn quân ta
Thắng thua lại cũng về nhà liên hoan
Mừng vui hết thảy tập đoàn...
Người xem hỉ hả luận bàn hò reo.