Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Hồ Phong Tư

Hồ Phong Tư
Chủ nhật ngày 30 tháng 9 năm 2012 5:43 PM

Hoa cải

 Đất thồ về tận mãi bãi sông
Đánh luống , vun vồng trồng cải
Thương cải đắng một đời mê mải
Còn trả công bịn rịn chút hoa vàng

 Bắt sâu

Để thành bầy sâu thì nguy..
Sâu bưởi bắt bằng gai mây
Sâu róm thì dùng kẹp sắt…
Đêm tối quá sợ sâu không bắt hết
Lũ nhộng tằm kịp hóa bướm bay đi

 Hoa cúc dại

 Những cây cúc dại ven rào mọc lẫn vào với cỏ
Thường ngày chẳng quan tâm đừng nói đến bón chăm
Chiều thu sang cả vườn cây vàng rũ
Ngẩn ngơ ven rào những giọt trắng rưng rưng…

 Đốn cây

 Có những cây bóng che ngợp cả vườn
Che cả ánh mặt trời buổi sớm
Sao không đốn cho cây non mau lớn
Hoa trái đã cạn rồi còn tham bóng làm chi…

 
Vườn cũ 

Quả hết rồi vườn cũng xác xơ
Nắng thì thế mà thiếu người tưới tắm
Vị ngọt cũ lẫn chút gì cay đắng
Ở nơi nào ai có hiểu lòng nhau ?