Trang chủ » Khúc kha khúc khích
NgàyTiêu đềTác giảLượt xem
12/26/2009 HOAN HÔ TÒA ÁN QUẨNG NINH Vũ Hiển 27905
12/26/2009 CÓ VẤN ĐỀ ? Dưa Lê 27995
12/25/2009 VUI THẬT LÀ VUI Dưa Lê 28018
12/23/2009 GỬI NGUYỄN THÀNH RUM Hoài Xuân 28245
12/23/2009 CHỦ TỊCH NƯỚC CŨNG “ THÍCH “…HÀNG NGOẠI Vũ Hiển 29071
12/21/2009 ÔI SCIC ! Đại Việt 28119
12/20/2009 ĐÔNG Y TRUNG QUỐC… Dưa Lê 29553
12/20/2009 NGƯỜI ĐI BỘ QUA NGÃ TƯ HÀ NỘI Nguyễn Nhật Tân: 28067
12/19/2009 CẤM…HÔN Dưa Lê 29605
12/18/2009 VẸT SIÊU Giàng La 28086
12/17/2009 CÓ CAN CHI... Dưa Lê 28102
12/16/2009 “ RẤT NHẸ NHÕM “ ? Dưa Lê 29216
12/15/2009 Bộ trưởng được đi …BUÔN !? Trần Trương 29589
12/15/2009 HẦM NGẦM HẠT NHÂN * Vũ Hiển 28047
12/14/2009 MONG… Đoàn Ngọc Thành 29490
12/14/2009 KỶ LỤC NÓI...SUÔNG Giàng La 28037
12/14/2009 MÓN CÁ XỐT VIỆT-TRUNG Dưa Lê 27994
12/12/2009 LẠI… “ BẰNG CHỨNG ĐÂU “ ? Dưa Lê 29316
12/12/2009 HÀ NỘI BỊT NGÃ TƯ Hoài Xuân 27959
12/11/2009 NÒI... "PHẠM NHAN" Giàng La 28048
12/11/2009 TIỀN LƯƠNG ... BẤT CÔNG ???(*) Nguyễn Nhật Tân 28023
12/10/2009 TRẢ LỜI TRƯƠNG TUẦN VỀ NGÀI TÁ Thái A 27983
12/9/2009 TỨC CẢNH Đoàn Ngọc Thành 28093
12/9/2009 THƠ GỬI HDQT SCIC Đại Việt 28006
12/8/2009 AI ĐÃ NHẬN GẠO VÀ MẮM? Hoài Xuân 28009
12/7/2009 HỌC ĐƯỢC…CÒN LÂU ! Vũ Hiển 29356
12/7/2009 TRÁCH NHIỆM LÀ AI ? Dưa Lê 28102
12/7/2009 “ GIẬT GÂN ” ? Vũ Xuân Quản 28801
12/6/2009 TẠI SAO ? ... TẠI SAO? Nguyễn Nhật Tân 28148
12/6/2009 TẶNG CHỊ BA SƯƠNG Đại Việt 28314
12/6/2009 Trông mong cửa nào ??? Giàng-La 27956
12/6/2009 Viện Khổng Tử và “lưỡi bò” Biển đông. Đại Việt 28763
12/5/2009 HẬU XÔNG HƠI ? Dưa Lê 28041
12/4/2009 “ CẢNH CÁO “ THÔI Ư ? Dưa Lê 29275
12/4/2009 BỤI MÙ Trần Trương 28359
12/3/2009 “ ÁI TỬ THI “ Vũ Hiển 29546
12/2/2009 Ông ‘CHUNG CHUNG, BÀ HỜI HỢT” Trần Trương 28712
11/26/2009 LỘ LIỄU QUÁ Giàng La 28043
11/25/2009 ÔNG QUYÊN CHÀY CỐI Trần Trương 28080
11/25/2009 THÀNH ỦY CÓ BIẾT GÌ ĐÂU! Hoài Xuân 28000
Có 3221 bài viết trong 81 trang. Bạn đang xem 71/81