Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƠ HOÀNG TẤN ĐẠT

Hoàng Tấn Đạt
Thứ ba ngày 8 tháng 3 năm 2011 3:13 PM

NGHĨ GÌ

Cháu tôi còn đi nhà trẻ
Nào đã hiểu gì đúng sai
Nó nhận là Siêu Nhân đỏ
Khua tay diễu võ dương oai !

Nó đòi mua con dao nhựa
Giống như bạn nó hôm qua
Bảo mẹ chờ xuống ông ngoại
Để Siêu Nhân đỏ chém bà !

Bạn tôi còn có đứa  cháu
Lấy dao tự cứa tay mình
Nó bảo nó nghiện nhìn máu !
Nghe qua ai cũng rùng mình
 
Đạo đức trẻ con xuống cấp
Chính từ người lớn chúng ta
Để chúng xem phim bạo lực
Hỏng từ phim ảnh hỏng ra !

Còn chiếu  phim sì phim sex !
Còn sài gem nọ gem kia
Thì còn có nhiều nguy kịch !
Hỏi ông Văn hóa nghĩ gì ?

 
GỬI CÁC QUÁI THI
 
Đời rộng thế mà thơ thì tắc tị
Những ngôn từ rỗng tuếch cố làm duyên !
Càng đổi mới thơ càng thêm quái dị
Có lẽ nào thẩm mỹ cũng đảo điên ?
Có cây bút biến thơ thành ses
Tênh hếnh tô hô như ở chốn the phòng
Đọc những câu thơ mà tởm lợm
khỏa thân nằm trong chăn đợi chồng !
Có cây bút dịch thơ ta ra tiếngViệt
Theo mô hình Âu Á giao duyên
Lại có kiểu làm thơ như hũ nút
Đọc xong hiểu được chết liền !
Ai đã nói một điều tâm đắc lắm
Thơ phản thơ là rác rưởi chốn thi đàn
Xin chớ để sặc mùi xú uế
Trong môi trường thơ phú Việt Nam !