Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

COI CHỪNG LÀM MẤT THỜI GIAN MỘT NHÀ TOÁN HỌC LỚN!

Trần Đình Thu
Thứ hai ngày 7 tháng 3 năm 2011 7:53 PM
 
Từ ngày GS Ngô Bảo Châu đoạt giải thưởng lớn về toán học, tôi thấy nhà nước ta chăm chút GS hơi bị nhiều (dĩ nhiên là rất cám ơn nhà nước). Mới đây lại có thông tin Bộ giáo dục và đào tạo ra quyết định bổ nhiệm GS Châu làm Giám đốc khoa học Viện nghiên cứu cấp cao về toán.
Tôi cũng thấy báo chí đưa tin GS Châu được (hay bị?) mời đi nơi này nơi kia nhiều.
Tôi cho rằng, một người đoạt những thành tựu lớn về toán học không hẳn là người lãnh đạo giỏi đối với sự phát triển toán học cho một quốc gia. Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Thường những người như GS Châu chỉ chuyên sâu vào một lĩnh vực rất hẹp. Dĩ nhiên là họ rất giỏi trong lĩnh vực hẹp đó nhưng sự phát triển toán học của một quốc gia không chỉ trong lĩnh vực đó.
Vì vậy tôi xin nêu ra sự lo lắng của mình, xuất phát từ lợi ích chung: Nghiên cứu toán học mà đi làm lãnh đạo một viện nghiên cứu, nên hay là không nên? Việt Nam chúng ta thường có kiểu làm việc “bề nổi” hơn là thực chất, coi chừng chúng ta tạo ra một nhà lãnh đạo toán học tồi và làm mất thời gian một nhà toán học giỏi.
Xin hãy cân nhắc kỹ chuyện này. Mong lắm thay!
        TĐT