Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

MẸ

Lê Trọng Anh
Thứ ba ngày 8 tháng 3 năm 2011 9:46 AM
 MẸ
 Ngày quốc tế phụ nữ
Thay mặt cả loài người
Kính dâng lên các mẹ
Triệu triệu đoá hồng tươi
Mẫu nghi của nhân loại
Tột cùng nguồn yêu thương
Ai không từ lòng mẹ
Từ vua, chúa, dân thường
Là mặt trời rực rỡ
Là trăng rằm tháng giêng
Trên đời yêu kính nhất
Là mẹ - ơi mẹ hiền
Con có thành đại thụ
Mắt mẹ vẫn mầm cây
Vinh quang hay gian khó
Mẹ đều rộng vòng tay
Ai làm vui lòng mẹ
Là nghĩa hiếu nhất đời.
         Lê Trọng Anh