Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

XEM TƯỢNG CHÓ, TƯỢNG BÉ ... TÈ!

Đồ Gàn
Thứ hai ngày 7 tháng 3 năm 2011 11:06 AM
 TƯỢNG CHÓ
Tượng ai không dựng, dựng tượng chó [ ]
Mấy người Nhật Bản thật chơi khó
Sân ga Shibuya, chú ngồi đó
Đôi mắt xa xăm, tìm ai đó!

Chó ngồi sân ga, chó đợi chủ
Ngày lại qua ngày, chờ chăm chú
Năm này năm khác, chẳng sai giờ [2]
Hình THÚ, nhưng mà lòng không THÚ!

Chú là biểu tượng lòng trung thành
Không phải cho CHÓ mà cho NGƯỜI
Cho cả tôi và cho cả anh
Và cho tất thảy, người ơi!

Người mà... chó má
Sao bằng chú chó có tâm?
Người mà bất nhân
Sao so khuyển kia có nghĩa?

TƯỢNG THẰNG CU ĐÁI

Tượng vua không dựng, dựng tượng bé [3]
Không áo không quần, bé đứng tè
Quan khách ngước nhìn, cười phe phé
Cái nước Bỉ này thật là... phê!
Tượng người có khi bị đái
Tượng bé đái, người người khoái
nó đứng trên cao cười tít
đái qua đầu bạn đầu tôi [4]

Tượng đồng, tượng đá...
Đâu bằng tượng cả trong tâm?
 
 [ ]  Tượng đồng CHÓ Hachiko tai nhà ga Shibuya, Tokyo Nhật Bản .
 [2]15 giờ hàng ngày, từ năm 1925 đến ngày Hachiko chết - ngày 8/3/1935.
 [3] Tượng Manneken Pis - Biểu tượng của Brussels (Bỉ)
[4] TƯỢNG THẰNG CU ĐÁI - thơ Nguyễn Trọng Tạo