Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

MẸ TÔI

Lưu Thế Quyền
Thứ ba ngày 8 tháng 3 năm 2011 2:38 PM
Kính dâng Mẹ
 
Con sinh ra giữa cuộc đời
Mẹ lo cả những bồi hồi giấc mơ
Thế mà con cũng chẳng ngờ
Gian truân đến vậy, bây giờ không đâu.
Chiêm mùa mấy bận mưa ngâu
Me teo tóp với thung sâu ngập bùn
Bay về mây trắng giăng ngang
Mẹ mang kim chỉ thời gian nối mùa.
Tháng đôi lần Mẹ lên chùa
Cầu mong con mãi vẫn chưa thấy gì
Mẹ ngồi nhẩm tính, có khi
Cơn mưa nào đến Mẹ đi một mình…
Thời gian thì cứ lặng thinh
Mẹ tôi vẫn ngắm bình minh đợi ngày.

Lưu Thế Quyền
Thanh lãng_Bình Xuyên_Vĩnh Phúc.
Blog: luuthequyen.bogtiengviet.net