Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

KHE MO MỘT NGÀY GIÁ RÉT

Bùi Công Tự
Chủ nhật ngày 26 tháng 12 năm 2010 8:04 AM
 
 Bùi Công Tự

Một ngày giá rét Khe Mo (1)
Ta về thăm bạn, mịt mù núi xanh
Con đường vắt sợi tơ mành
Qua thung qua núi, vắng tanh bóng người
Bạn ta ra nắng ngồi chơi
Tay cầm di động à ơi mụ già
Các con lập nghiệp nơi xa
Bà đi ẵm cháu bỏ nhà mặc ông
Ti vi mở ở trong phòng
Cho đôi vợ chồng mèo mướp nằm coi
Vài nong sắn lát đang phơi
Đôi cây mận nở trắng trời sắc hoa
Trước thềm chiếu rượu trải ra
Chủ nhân tiếp khách phương xa, bồi hồi
Chẳng lo bệnh trọng trong người
Lại lo cho bạn ở nơi triều cường (2)
Rét tan trong ấm tình thương
Sạch sanh mọi nỗi vô thường, bạn ta !
Khe Mo sơn thuỷ trúc trà
Mây ôm thạch đỉnh, nắng loà thung xanh.
                             Thái Nguyên 18-12-2010
                                             B,C,T
_____________
(1) Một xã miền núi thuộc huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên.
(2) Khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh.