Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

YÊU VÀ GHÉT.

Đoàn Đình Sáng.
Chủ nhật ngày 26 tháng 12 năm 2010 6:42 PM
Đoàn Đình Sáng.
Tôi yêu con chim đầu đàn
Sải cánh đưa đàn bầy đến miền nắng ấm.
Tôi yêu những chú ong thợ hiền lành, cần mẫn
Biết chết… vẫn phản công bảo vệ giống nòi.
Tôi yêu loài chim báo bão
Và đàn kiến nhỏ tất bật tha mồi
Nhờ chúng loài người tránh được phần nào thảm hoạ thiên tai.
Tôi yêu những thân cây bìa rừng gẫy nát
Để ngút ngàn xanh sau bão táp, mưa sa.
Tôi ghét các loài hoa cấy ghép
Còn đâu hương thơm, sắc đẹp muôn đời
Tôi ghét loài tắc kè luôn thay màu, đổi sắc
Khi xám khi xanh để dễ lủi chui.
Tôi ghét những loài cây tầm gửi
Và những động vật sống nhờ gây hại.
Tôi ghét loài trai, ốc, hến
Chỉ mở mồm ăn, khi có động ngậm vào.

Yêu và ghét trăm đường nghìn nẻo
Nhiều khi: yêu của người này là ghét của người kia.
Đ. Đ. S.
Đêm Giáng sinh 2010.