Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LỜI CHÚC MỪNG NHIỆT LIỆT & MONG MUỐN CHÁY BỎNG!

Nguyễn Đình Bin
Thứ bẩy ngày 25 tháng 5 năm 2024 7:40 PM
Có thể là hình ảnh về 6 người và văn bản
1)- Thế là, sau những ngày đổ vỡ, mất mát chưa từng thấy, bộ máy lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước đã được tu bổ xong. Tân Chủ tịch nước và tân Chủ tịch Quốc hội đã nhậm chức. Các ghế quan trọng khác: Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng đã được thay thế. 4 tân Ủy viên Bộ Chính trị đã được bầu, do 6 vị buộc phải từ nhiệm chỉ trong hơn một năm qua.
Là một công dân đã 80 tuổi đời, một đảng viên 62 tuổi Đảng, từ đáy lòng, tôi xin bầy tỏ lời chúc mừng nhiệt tới tân Chủ tịch nước Đại tướng Tô Lâm, tân Chủ tịch Quốc hội TS Trần Thanh Mẫn và các vị kể trên.
Xin chúc các quý vị và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, để thực hiện được các lời Tuyên thệ long trọng, Lời hứa trịnh trọng khi nhậm chức mới; hoàn thành tốt các trọng trách rất nặng nề và vẻ vang, trước Đảng, Nhà nước và Quốc dân, trong thời điểm lịch sử thật đặc biệt này của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như của Dân tộc ta, của Tổ quốc ta!
2)- Theo thiển nghĩ của tôi thì:
Những gì đã và đang xẩy ra cho thấy: Hệ thống chính trị, chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng CSVN ra sức xây dựng và kiên trì bảo vệ cho đến nay, theo chủ thuyết Mác – Lê nin, đã thực sự rơi vào khủng hoảng trầm trọng!
Việc bộ máy lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước vừa được tu bổ xong hoàn toàn không có nghĩa là đã giải quyết được cuộc khủng hoảng này.
Thực tế lịch sử nước nhà, từ khi Đảng CSVN cầm quyền đến nay, cho thấy rõ:
- Một là, mọi thành, bại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều do sự lãnh đạo của Đảng quyết định.
- Hai là, sự lãnh đạo của Đảng lại do Bộ Chính trị mà rường cột chủ chốt là Tứ trụ, và cuối cùng, là do người đứng đầu Đảng quyết định.
Minh chứng cụ thể, nổi bật nhất, tiêu biểu nhất từ 30/4/1975 lại đây là:
Năm 1986, trước tình hình đất nước rơi vào khủng hoảng kinh tế-xã hội trầm trọng, trở lại đứng đầu Đảng, Tổng Bí thư Trường Chinh, nhà lý luận chủ chốt của Đảng, đã dũng cảm quyết định từ bỏ mô hình quản lý kinh tế theo quan điểm Mác – Lê nin, xã hội chủ nghĩa, đã thực sự lỗi thời, là cội nguồn sinh ra tình hình khủng hoảng đó, để chấp nhận và vận dụng vào nước ta kinh tế thị trường, mà cho đến thời điểm ấy, cá nhân ông cũng như Đảng vẫn coi là thù địch. Chỉ trong vòng nửa năm, Tổng Bí thư Trường Chinh đã quyết liệt, sát sao lãnh đạo và chỉ đạo Trung ương Đảng khóa V chuẩn bị cho Đại hội VI quyết định thực hiện đổi mới kinh tế như vừa nói.
Quyết định lịch sử đó đã cứu Đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội trầm trọng, đưa Đất nước bước vào thời kỳ phát triển như cho đến nay.
Lịch sử đã ghi công quyết sách cứu tinh ấy của Tổng Bí thư Trường Chinh và Đảng CSVN !
Bởi vậy, mong muốn cháy bỏng của tôi hiện nay là:
Lịch sử sẽ được lặp lại sau đúng 4O năm!
Cụ thể:
Tân Chủ tịch nước, tân Chủ tịch Quốc hội và các quý vị vừa nhậm chức, hãy chủ động, tích cực thực thi chức trách của mình, hết lòng hỗ trợ, cộng tác với người đứng đầu Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lý luận chủ chốt của Đảng, noi gương Tổng Bí thư Trường Chinh và Trung ương Đảng khóa V, chuẩn bị cho Đại hội XIV tới quyết định từ bỏ chủ thuyết, đã thực sự lỗi thời, dẫn đến cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay; chấp nhận và vận dụng vào nước ta mô hình quản trị quốc gia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đảng vẫn coi là thù địch, mà các nước phương Tây và đại đa số các nước trên thế giới, trong đó có các đối tác chiến lược quan trọng nhất của nước ta, đang áp dụng và đã đem lại các thành quả hiển nhiên mà chính nước ta đang được thụ hưởng.
Đó mới là nhà nước thực sự pháp quyền. Cũng như kinh tế thị trường, thể chế chính trị này cũng là một thành tựu của nhân loại đạt được cho đến nay, đã được thực tế lịch sử trên thế giới kiểm nghiệm và chứng minh là mô hình quản trị quốc gia tốt nhất, kiểm soát quyền lực tốt nhất, tạo mọi điều kiện cho nhân dân được thực sự tự do, dân chủ, làm chủ đất nước, chứ không phải là “ đặc thù của chủ nghĩa tư bản, thù địch với chế độ ta”, như vẫn ngộ nhận.
Thực hiện cuộc cách mạng tư duy về thể chế chính trị này là thực hiện giải pháp căn cơ, cứu tinh một cách hòa bình duy nhất cho Đảng CSVN và cho Đất nước ta, để thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay; cũng là đặt nền tảng vững chắc, lâu dài, từ nay trở đi, cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Đảng nói riêng, và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung; nhằm thực hiện thành công, trong bất cứ tình huống nào, mục tiêu “ dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đã được toàn dân đồng thuận; đặc biệt là ngày nay, trước tham vọng và hành động của Trung Quốc độc chiếm, đe dọa, vi phạm, xâm lấn, cưỡng đoạt lãnh thổ thiêng liêng của nước ta đã và đang diễn ra ở Biển Đông, cũng như kiềm chế nước ta trong vòng lệ thuộc. Hơn nữa, trước nguy cơ trực tiếp đối với độc lập, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh và không gian sinh tồn chính đáng của dân tộc ta càng trầm trọng thêm, bởi cuộc chiến tranh xâm lược trắng trợn, man rợ, phi nghĩa, phi pháp của Liên bang Nga, một cường quốc hạt nhân khổng lồ, sáng lập viên và thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, chống lại nước láng giềng Ukraina, một quốc gia độc lập nhỏ yếu hơn, cũng là thành viên Liên hợp quốc.
Đương nhiên, trong tiến trình lịch sử tới, sẽ phải tiếp tục điều chỉnh, đổi mới…, để thích ứng kịp thời với sự đổi thay của thời thế, nhưng không phải về bản chất.
Cụ thể hơn, các lẽ lý giải sự tất yếu của cuộc cách mạng hòa bình này là như sau:
+ Trong tình huống hiện nay, chính là để Đảng tự cứu mình;
+ Để đưa đất nước ta hội nhập vào dòng chủ lưu lịch sử thế giới hiện nay đang tiến tới dân chủ, tự do, công bằng, văn minh, ngược lại với độc tài, đế quốc, bá chủ; tức là hòa nhịp bước với thời đại, như chính Đảng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn nhấn mạnh;
+ Là loại bỏ yếu tố cốt lõi còn bất đồng về thể chế chính trị, đang ngăn cản sự phát triển toàn diện và tốt đẹp nhất quan hệ đối tác chiến lược, hợp tác toàn diện, mà sau biết bao nỗ lực, nước ta mới thiết lập được với các quốc gia phát triển, tiên tiến, giầu có, hùng mạnh, văn minh, cũng như quan hệ vô cùng quan trọng với các nước láng giềng, cùng hội cùng thuyền ASEAN, và đa số các quốc gia còn lại khác. Nói cách khác, là loại bỏ bức tường đang ngăn trở đất nước ta tranh thủ tốt nhất sức mạnh thời đại, một bài học thắng lợi Đảng đã đúc kết.
+ Là để cuối cùng, đất nước ta xây dựng được quan hệ láng giềng tốt đẹp nhất, trên cơ sở mới, thực sự hòa bình, hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, hợp tác cùng có lợi, phù hợp các chuẩn mực quan hệ quốc tế hiện đại, chứ không phải như cho đến nay với Trung Quốc, nước láng giềng khổng lồ, núi liền núi, sông liền sông, biển liền biển, với bao nhiêu mối giao lưu thăng trầm, đủ mọi mầu sắc, tính chất, đã từ mấy nghìn năm, và đang tiếp tục phát triển, cùng với mặt tốt đẹp là mặt nghịch như tôi đã đề cập ở trên. Quan hệ này mãi mãi là mối quan hệ song phương hệ trọng nhất, quan trọng nhất của nước ta. Ta phải hết sức nỗ lực cùng Trung Quốc xây dựng cho bằng được.
+ Là loại bỏ nguyên nhân chủ chốt làm cho dân tộc ta vẫn còn phân ly, để chữa lành vết thương dân tộc vẫn còn rỉ máu, thực hiện được hòa giải, hòa hợp, đại đoàn kết dân tộc thực sự, khơi dậy và phát huy tốt nhất nội lực tổng hợp ( tâm, trí, tài, lực) của trên 100 triệu con Lạc, cháu Hồng trong và ngoài nước, gắn kết lại nhân dân với Đảng; cũng là một bài học thắng lợi Đảng đã đúc kết. Đây luôn luôn là yếu tố quan trọng nhất, chủ yếu nhất, quyết định nhất, để thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.
+ Là tạo ra điều kiện cần thiết, cơ bản để giải quyết được quốc nạn tham nhũng và các quốc nạn khác đang di căn, tiếp tục hoành hành, phá hoại Đảng, Nhà nước và xã hội ta, nguy hiểm nhất là hủy hoại tận cội rễ là con người, đặc biệt nguy hiểm đến cả những người nắm quyền lực cấp quốc gia cấp chóp bu, như vừa phát hiện ra và xử lý một số trường hợp.
+ Là để bảo vệ được và phát huy tốt nhất các thắng lợi và thành quả đã giành được, với biết bao hy sinh, xương máu, trí tuệ, mồ hôi và nước mắt của toàn dân tộc, và để tranh thủ, phát huy được thuận lợi, thời cơ đang xuất hiện, do sự điều chỉnh chiến lược và quan hệ quốc tế đang diễn ra trên thế giới.
+ Là lựa chọn chính nghĩa, lựa chọn đạo lý, lựa chọn văn minh, lựa chọn độc lập, dân chủ, tự do, hạnh phúc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng đã xác định là mục tiêu phấn đấu thực hiện, và được ghi rõ tại quốc hiệu nước nhà, đến nay đã sắp tròn 80 năm, sau khi giành lại độc lập, thoát khỏi gông xiềng thực dân và phát xít; chứ không phải là chọn phe;
+ Là thực hiện quyền tự quyết thiêng liêng bất khả xâm phạm của nước ta, cũng như mọi quốc gia độc lập khác;
+ Là để được thực sự độc lập, tự chủ;
+ Là thực hiện đúng tư tưởng Hồ Chí Minh dĩ bất biến ứng vạn biến nói chung và về tập hợp lực lượng và đoàn kết quốc tế nói riêng;
+ Là thực hiện các nghị quyết của Đảng về đổi mới toàn diện và đồng bộ và về hội nhập quốc tế toàn diện.
+ Là để không phụ lại công lao trời biển dựng nước và giữ nước, với biết bao trí tuệ, núi xương, sông máu, mồ hôi và nước mắt, của các Anh hùng dân tộc, các bậc trí giả kiệt xuất, các thế hệ tiền nhân; từ gần một thế kỷ nay là của Hồ Chí Minh, của Đảng CSVN, và biết bao anh hùng, liệt sĩ, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ…và mấy triệu đồng bào đã ngã xuống, trong cuộc chiến tranh vệ quốc trường kỳ, oanh liệt, để giành lại độc lập và thống nhất Tổ quốc, và cuộc nội chiến khốc liệt, bi thảm, mà vết thương vẫn chưa lành, dù đã sắp tròn nửa thế kỷ rồi.
Như đối với mọi cuộc cách mạng, một số thế lực trong và ngoài nước, đặc biệt là Trung Quốc, sẽ không đồng tình với cuộc đổi mới chính trị thật sự toàn diện và triệt để này và sẽ chống phá lại mạnh mẽ. Song, không sợ. Trong tình hình đối nội, đối ngoại và vị thế hiện nay của Trung Quốc và của Việt Nam, vì lợi ích phát triển của Trung Quốc, trong bối cảnh cục diện quan hệ quốc tế đang diễn ra tại khu vực và trên thế giới, và với các bài học lịch sử trong quan hệ song phương từ xa xưa cho đến hiện nay, Trung Quốc không có bất cứ lý do gì và không thể lại “dậy cho Việt Nam một bài học”.
Tôi tin tưởng chắc chắn rằng:
- Tuyệt đại đa số đảng viên, cán bộ và đồng bào ta ở trong cũng như ngoài nước sẽ vô cùng phấn khởi, nhiệt liệt chào đón và cùng nhau chung sức, chung lòng, đoàn kết xung quanh Đảng CSVN, phấn đấu thực hiện cuộc đổi mới chính trị toàn diện và triệt để này, còn mạnh mẽ hơn là đối với đổi mới kinh tế Đảng khởi xướng năm 1986. Một khi trở thành sự nghiệp của cả Dân tộc, thì cuộc đổi mới vĩ đại này nhất định sẽ thành công.
- Cuộc đổi mới này hoàn toàn phù hợp với các quy luật khách quan, với xu thế thời đại, với lợi ích của các nước đã thiết lập quan hệ hợp tác với nước ta, cũng sẽ được các nước đó, nhất là các quốc gia phát triển, tiên tiến, giầu có, hùng mạnh, văn minh, các nước láng giềng ASEAN đồng tình, ủng hộ. Sự đồng tình, ủng hộ này cũng sẽ mạnh mẽ hơn như đối với đổi mới về kinh tế và đối ngoại của nước ta trong gần bốn thập niên qua.
- Như vậy, đất nước sẽ sẽ vượt qua những khó khăn, thử thách do sự chống phá đó gây ra, như đã từng vượt qua bao lần trong quá khứ, vươn lên hùng cường về mọi mặt.
- Chỉ khi ấy, vì chính lợi ích quốc gia của họ, Trung Quốc mới thực sự tôn trọng Đảng CSVN, tôn trọng Dân tộc ta, tôn trong Đất nước ta; và phải cùng Việt Nam xây dựng, phát triển quan hệ láng giềng kiểu mới như tôi nói trên.
- Lịch sử cũng sẽ ghi công của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng như các quý vị và Đảng CSVN đối với Dân tộc ta, Tổ quốc ta ./
Nguồn FB Nguyễn Đình Bin