Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CỨ LỆNH MÀ BAN THƯA TỔNG BÍ THƯ !

Lưu Trọng Văn
Thứ tư ngày 22 tháng 5 năm 2024 9:19 AM
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định 144.
Theo quy định này đảng viên phải:
-Yêu nước, tôn trọng nhân dân…
-Phải bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập.
-Phải đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm.
-Phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
-Phải gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời.
Trong Quy định 144 nêu rõ nguyên tắc:
-Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại đến dân phải hết sức tránh. Họ cần đặt lợi của ích quốc gia, dân tộc, nhân dân lên trên hết…
-Quản lý, sử dụng tài sản công đúng mục đích; tiết kiệm và hiệu quả; không xa hoa, lãng phí thời gian, tiền bạc, công sức.
Rất đúng thưa TBT!
Nhưng tại sao một Quy định rất đúng như vậy lại ít được sự hồ hởi đón nhận của Dân?
Giản đơn vì từ lâu rồi nghị quyết, lời nói với việc làm không đồng hành với nhau.
Giản đơn và rõ nhất thôi các lời tuyên thệ của các chủ tịch nước, chủ tịch QH khô cứng một bài mà vừa đó giơ tay lại vừa đó buông tay.
Người Dân không cần những tuyên thệ rập khuôn theo mẫu xưa nay đó mà cần lời thể độc bình dân: Tôi thề nếu không thương Dân, vì Dân, nếu ăn cắp của Dân dù một đồng cả nhà tôi ra đường sẽ bị xe cán chết!
Vâng thề độc thế. Dân sẽ tin.
Hay giản đơn thôi thay vì các Nghị quyết, Quyết nghị mà là chỉ thị tức là lệnh:
-Đại hội đảng bộ các cấp cấm lãng phí, hình thức tiệc tùng, quà cáp, phô trương hoa cờ. Nếu đại hội đảng bộ nào vi phạm thì kết quả bầu cử của đảng bộ đó không được công nhận và bí thư đảng bộ bị cách chức.
Hoặc để tiết kiệm tiền của Dân sẽ hạn chế các cựu lãnh đạo dự các hội hè, lễ nghi không cần thiết. Sẽ bỏ quy định quốc tang với các cựu tứ trụ nếu nhân vật đó không có đóng góp lớn cho Đất nước vv…
Đó đó cứ cụ thể lệnh đơn giản như vậy trước mắt đã, Dân sẽ nhúc nhích tin liền thưa ông TBT!
Còn nếu có lệnh của TBT, các đảng viên dù bất cứ cấp nào nếu không chứng minh được tài sản của mình, của gia đình mình nguồn gốc minh bạch thì sẽ bị tịch thu và bất cứ ai phát hiện tài sản không minh bạch đó sẽ được thưởng 1% giá trị tài sản bất minh đó thì bảo đảm TBT sẽ thanh thản tuổi già khỏi phải vất vả chuyện đốt lò nữa vì đã có Dân cùng đốt.
Nguồn FB Lưu Trọng Văn