Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Ý KIẾN CỬ TRI BÙI XUÂN ĐÍNH

Cử tri Bùi Xuân Đính
Thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2022 4:06 AM


Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, cây và ngoài trờiKhông có mô tả ảnh.

 

Từ hôm qua, nhiều báo đã loan tin, trong kỳ họp sắp tới đây, Quốc hội sẽ miễn nhiệm ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Nguyễn Văn Thể. Nguyên nhân vì sao, chưa rõ, xin không bàn.

Nhưng có một người, theo Cử tri Bùi Xuân Đính tôi, phải bị miễn nhiệm từ lâu. Đó là ông Nguyễn Chí Dũng- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Chiều 12 tháng 11 năm 2021, trong phiên đăng đàn chất vấn, ông đã “xin khất” trả lời về việc 162.000 ha đất, trong đó có nhiều đất ở vị trí “hiểm yếu” đang do người Trung Quốc nắm giữ, gây bức xúc dư luận, nhất là bà con vùng biên giới (có lẽ vì điều này mà dân gian gọi ông ta là “Bộ đất” ?).

Gần một năm đã qua, không thấy ông Dũng “trả nợ” quốc dân đồng bào câu hỏi này. Chẳng lẽ ông Dũng quên, Quốc hội gần 500 đại biểu cũng không có người nào nhớ?

Riêng Cử tri Bùi Xuân Đính tôi và nhiều cử tri khác thì không quên, bởi vào tháng 11 năm ngoái, lúc Quốc hội đang họp và ông Dũng “xin khất” câu hỏi trên, tôi và nhiều đồng nghiệp đang thực hiện đề tài ở biên giới Vị Xuyên (Hà Giang), đã vượt mây mù, giá rét, đường trơn để lên cột mốc 238 - nơi đồng bào Hmông và bộ đội biên phòng đã đấu tranh kiên quyết với phía Trung Quốc, buộc họ phải lùi hàng rào mà họ xây lấn về phía đất ta, về đúng vị trí.

Cử tri Bùi Xuân Đính tôi kiến nghị Quốc hội buộc ông Dũng phải trả lời quốc dân đồng bào; đề nghị ông Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội cần bổ sung vào chương trình làm việc của kỳ họp thứ 4 của Quốc hội từ ngày 20/10 đến ngày 18/11/2022, có phần việc ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trả lời quốc dân đồng bào, cử tri cả nước về vấn đề này. Quốc hội đại diện cho ý chí và nguyện vọng, quyền lợi của toàn dân, không thể đánh trống bỏ dùi, bộ trưởng không thể để vụ việc của bộ mình liên quan đến an nguy quốc gia trong tình trạng “cứt trâu để lâu hóa bùn”.

.........

nguồn: FB Bùi Xuân Đính

 Ảnh !: Cử tri Bùi Xuân Đính
2 Trung Quốc rào đường biên