Trang chủ » Cùng vui

KỈ LỤC DÀI LÂU

Trương Tuần
Thứ năm ngày 1 tháng 4 năm 2021 2:00 PM- Lâu chả gặp cụ, hôm nay đố cụ một phát cho thể dục bộ não.
- Đố thì đố, chuyện nhỏ như con thỏ.
- Đố cụ ở ta cái gì có kỉ lục dài lâu nhất ?
- 4000 nằm lịch sử,
- No, đó là lịch sử.
- À, có nhiều lãnh đạo hội đoàn mần đến 15, 20 năm.
- Thì vưỡn !
- Đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đến hơn 10 năm vẫn ỳ ạch..
- Thì vưỡn !
- Vụ án Hồ Duy Hải cũng kéo dài hơn chục năm.
- Thì vưỡn ! Còn gì nữa không ?
- Chịu rồi.
- Còn một việc rất hệ trọng mà dài lâu đến hơn 15 năm.
- Cái gì ? Nói ngay.
- Cụ hết sức bình tĩnh, Đó là LUẬT BIỂU TÌNH, LUẬT LẬP HÔI...mấy khóa QH và vưỡn chưa xong. 
- Ôi sao cụ lại anh minh sáng suốt thế nhỉ.
- Thì VƯỠN...