Trang chủ » Cùng vui

TÔI CHẢ RA LÀM SAO

Trương Tuần
Thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2020 9:33 AM- Cụ ạ, lẽ ra những người cần gương mẫu tiết kiệm, tránh lãng phí thì hóa ra lại vung tay nhất.
- Này cụ kia, cụ nói cạnh khóe ai đấy. Đừng có mà ăn bả bọn phản động, diễn biến...
- Ấy chết, cụ chụp mũ thê bố ai dám thở than, mở miệng.
- Thì nói nhưng cần có địa chỉ cụ thể chứ không ám chỉ như thế.
- Cụ nóng tính bỏ mẹ, chưa nghe hết chuyện đã chụp mũ, cụ nghiện món này sao hả ?
- Thì cụ nói luôn đi, sốt ruột.
- Tôi nói tôi đấy cụ ạ. Tôi là đấng tối cao ở nhà mà tôi ăn chơi xa hoa, lễ hội hoa hỏe hoa sói, quà tặng, tiệc tùng tùm lum, chi tiền vô tội vạ. Tôi sấp mặt ăn của con của cháu. Hu hu tôi là đồ tồi...
- Trời. chính cụ à.
- Thì VƯỠN...