Trang chủ » Cùng vui

TÔI ĐỐ CỤ

Trương Tuần
Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2020 3:16 PM
- Viruts Vũ Hán làm ta ít gặp nhau quá, chán ngắt cụ ạ.
- Thì vưỡn.
- Hôm nay gặp nhau, làm tý đố đá cho vui đi cụ.
- Thì cụ nổ đi.
- Tôi đố cụ ở ta cái gì thường 100% ?
- Xem nào...À uống bia, zo zo 100%, chăm phần chăm
- Còn gì nữa cụ nghĩ đi.
- Chịu.
- Bầu cử, nơi nào cũng 100%. Tài đến thế là cùng.
- Tôi xá cụ mấy lễ, cụ siêu nhân quá đi.
- Thì VƯỠN....