Trang chủ » Cùng vui

PHÁT TRIỂN NHẤT

Trương Tuần
Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2021 3:20 PM
- Đố cụ phát, so với hồi đánh Pháp, đánh Mỹ thì bây giờ cái gì phát triển nhất ?
- Dễ ợt, kinh tế,
- Chưa phải cái nhất.
- Thế là cái quái gì ?
- MÊ TÍN DỊ ĐOAN mới phát triển nhất.
- Thôi bỏ bu rồi, âm mưu thế lực thù địch nó làm dân ta mê muội cụ ạ. Tôi nhớ ngày xưa chúng mình goánh giặc đâu có cúng bái tùm lum như giờ. Chùa chiền chỉ có các vãi, nhiều nhà thành phố còn chả có bàn thờ..
- Có lẽ NHÓM LỢI ÍCH chứ cóc phải thế lực thù địch cụ ạ. Cụ có thấy thế lực thù địch mồm ngang mũi dọc thế nào không ?
- Chưa thấy thật cụ ạ.
- Tôi khảng địch bọn ru ngủ dân ta là NHÓM LỢI ÍCH vì tiền.
- Cụ nói rặt phải là phải,
- Thì VƯỠN...