Trang chủ » Cùng vui

TÔI HỎI NGU MỘT CÂU

Trương Tuần
Thứ bẩy ngày 12 tháng 6 năm 2021 4:21 PM- Covid Vũ Hán nên tôi và cụ ít được hàn huyên. Hôm nay gặp cho tôi hỏi ngu một câu.
- Hỏi thì hỏi chứ hỏi ngu thì đi hỏi chỗ khác.
- Chết cụ nóng tính, chắc dịch doạc chả được đi xả ga nên dễ cáu.
- Vòng vo, hỏi gì hỏi đi cụ.
- Tôi hỏi cụ thế này: Tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi là ta biết do đâu rồi phaỉ không cụ ?
- Thì vưỡn !
- Thế thất bại thì ai tổ chức, lãnh đạo hả cụ ?
- Làm gì có thất bại, lại nghe bọn thù địch.
- Hôm nọ VTV nói tuyến bus nhanh BRT là một thất bại, rồi đường sắt Cát Linh Hà Đông không thể là thắng lợi đấy thôi.
- Nhà đài họ nói thế à ?
- Vâng.
- Ý kiến tôi thất bại không do ta lãnh đạo tổ chức, nói nhanh cho nó vuông.
- Thế do ai tôi hỏi cụ mà.
- Lên thiên đình mà hỏi nhá. Cụ chỉ được cái rách việc.
- Thì VƯỠN...He he...