Trang chủ » Cùng vui

TẶNG CỤ CÂU THƠ

Trương Tuần
Thứ bẩy ngày 6 tháng 8 năm 2022 5:10 PM- Lâu quá không gặp nhau, mừng cụ vẫn khỏe.
- Vâng ơn Giời cũng được.
- Hôm qua ngó vườn cụ thấy có cái lò mới xây.
- Vâng có việc ý. Tôi đốt làm ít than hoa cụ ạ
- Thế tôi tặng cụ câu thơ nhé.
- Thế thì hay quá, cụ đọc đi
- MỪNG CỤ CÓ LÒ MỚI XÂY
CỦI THÌ CỤ CHẶT TỪ CÂY CỤ TRỒNG...
- Ôi sao hay thế. bạn tôi là nhà thơ lớn rồi.
- Thì VƯỠN...