Trang chủ » Cùng vui

THẾ LỰC THÌ ĐỊCH

Trương Tuần
Thứ ba ngày 5 tháng 7 năm 2022 3:15 PM
- Cụ Bảo: Thế chó nào tuyền đúng quy trình, sàng lọc mà lắm địch lọt lưới thế cụ ?
Có thể là hình minh họa về một hoặc nhiều người và râu
- Cụ Thủ: Ai là địch ? Cụ ăn nói cẩn thận !
- Cụ Bảo: Ô hay, các đồng chí bẩu chống tham nhũng là chông nội xâm thế thì các vị tham nhũng chả là địch à.
- Cụ Thủ: Đau lắm cụ ạ, cả trăm cán bộ cấp cao ngã ngựa, 50 tướng lĩnh đi ỉa. Từ cha sinh mẹ đẻ tôi chưa thấy bao giờ.. Hay thế lực thù địch nó phá ta hả cụ ?
- Cụ Bảo: THÌ VƯỠN...