Trang chủ » Cùng vui

CHUYỆN NHÀ TÁO

Trương Tuần
Thứ năm ngày 4 tháng 2 năm 2021 1:37 PM


Táo tổ trưởng: - Dặn này, dưới hạ giới quen nghe nói dối, lên Thiên đình nhớ nói thật nghe.
Táo bà: - Ôi dào mình vớ vẩn, Thiên đình họ nói dối như ranh ấy chứ...