Trang chủ » Cùng vui

KHÔNG THỂ THỦNG

Trương Tuần
Thứ tư ngày 5 tháng 8 năm 2020 9:02 AM- Ôi thôi Lê Văn Thủng, Trần Văn Thủng hêt rồi cụ ơi
- Cái gì mà cụ kêu thủng kêu thẳng kinh bỏ mẹ.
- Thì thủng toác ra cả đấy.
- Cái gì thủng mới được chứ ?
- Cụ nghe đây: Vừa đề bạt đã bị khởi tố thì có thủng không ?
- Thủng !
- 27 địa phương có người Tầu lưu trú trái phép. có thủng không ?
- Thủng !
- các cận vệ của cán bộ cao cấp mà thoái hóa biến chất chiếm đoạt tài liệu mật quốc gia. có thủng không ?
- Thủng !
Các hệ thống này kia Dân nuôi oằn lưng mà cấm làm được việc nào ra hồn. có thủng không ?
- Thủng
- Cả họ làm quan, bố bổ nhiệm con. có thủng không ?
- Thủng ! Cụ nói tôi bi quan quá cụ ạ
- Cô vít chưa đâu vào đâu đã đòi khen thưởng. có thủng không ?
- Thủng.
- Nhưng có một thứ không thủng, cụ cứ yên tâm.
- Mừng quá, đó là cái gì đó đó cụ ?
- Đó là LÒNG DÂN YÊU NƯỚC CHÔNG BỌN BÁ QUYỀN. cụ hiểu chửa.
- Thì VƯỠN cụ nhỉ .
- VƯỠN....