Trang chủ » Cùng vui

CÓ CÁI GÌ SAI SAI

Trương Tuần
Thứ năm ngày 13 tháng 8 năm 2020 1:55 PM
Trương Tuần

- Cu ơi, tôi thấy có gì sai sai
- Cái gì sai mới được chứ, ăn nói lấp lửng thế bố ai hiểu.
= Đấy, cụ Trạch Văn Đoành quy tiên mà lý trưởng sức cả làng để tang.
- Chắc họ Trạch lại đút lót lý trưởng rồi. Mà này cụ lẫn rồi à, kể chuyện ngày xưa hả ?
- Thì VƯỠN...