Trang chủ » Cùng vui

CỤ LUÔN LUÔN ĐÚNG

Trương Tuần
Thứ ba ngày 21 tháng 7 năm 2020 7:40 AM- Chết chết vài tuần không gặp cụ sao trông cụ nẫu thế ?
- Nẫu hết ruột, nghĩ ngợi, lăn tăn nên mất ngủ.
= Có chuyện gì, hay cụ có lỗi với cụ bà ?
- Không. Tôi hỏi cụ mấy câu.
- Vâng cụ cứ hỏi.
- Đại dịch Vũ Hán làm cho kinh tế của ta thất bát, đúng không ?
- Đúng.
- Nhà nước phải chi 62000 tỷ cứu trợ, đúng không ?
- Đúng.
- Nguồn thu kém nên phải hoãn tăng lương tháng Bảy vừa qua, đúng không ?
- Đúng. Thì sao cụ nói xem nào.
- Vậy mà hội hè, đại hội đoàn thể lòe loẹt, hình thức rất tốn tiền.
- Tiền chi ấy đều do dân chu cấp cả.
- Tôi cũng thấy thế, có cái gì như xa hoa phù phiếm.
- Nhiều nơi cái chính là bàn cách tiến lên thì nhẹ mà chỉ lo ghế ngồi. Mình dân hưu hắt rồi mà vẫn thấy có gì không phải với bà con. Lãng phí ăn chơi quá.
- Chuẩn không cần chỉnh, cụ luôn luôn đúng !
- Thì VƯỠN...