Trang chủ » Cùng vui

ĐIỀU GÌ SỢ NHẤT

Trương Tuần
Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2020 3:34 PM
- Cụ thân yêu ơi, dịch Vũ Hán ít gặp nhau quá, chẳng hay cụ có gì vui ?
- Nẫu toàn tập, nhìn bao việc thấy toát hết mồ hôi hột.
- Sao lại bi đát thế cụ ?
- Tôi nghĩ thế đấy. Này tôi hỏi cụ rằng thì là cụ sợ nhất điều gì ?
- Bom đạn, đó nghèo, cướp bóc, bệnh tật...
- Những thứ ấy chưa ăn nhằm gì.
- Thế thì cái gì cụ sợ nhất ?
- Tôi sợ nhất sự NHÂN DANH. Họ cứ nhân danh là bất chấp tất cả.
- Ô, cụ nói phải lắm, đúng là thông tuệ.
- Thì VƯỠN....