Trang chủ » Cùng vui

BUỒN QUÁ CỤ ƠI

Trương Tuần
Thứ bẩy ngày 18 tháng 4 năm 2020 3:42 PM
- Kính cụ, cúm Vũ Hán xa nhau, nhớ cụ quá. Cụ có được mạnh không ?
- Lão già mạnh đến đâu, nhờ Trời tạm ổn.
- Cúm ở nhà thấy nhiều chuyện buồn quá cụ ạ .
- Chuyện gì cụ nói nghe xem.
- Thì trên báo nhà nước đó thấy bọn côn đồ giang hồ ngang nhiên hoành hành như chỗ không người. Cụ lí giải vì sao ? Vẫn nói các cơ quan chức năng tinh nhuệ, hùng mạnh, các đồng chí lãnh đạo các nơi ấy tuyền xuất sắc cả.
- Thì tiền nó che mắt có nhìn thấy đâu. Nói thế cũng không đúng lắm, họ biết hết nhưng bọn giang hồ, cộm cán nuôi thì phải lơ đi thôi..Làm ngơ là được nhiều thứ. Khi đã thoái hóa biến chất thì "chuột không hay mà hay ỉa bếp"
- Có chuyện ấy à cụ ?
- Thì VƯỠN...