Trang chủ » Cùng vui

NUỐI TIẾC NGÀY XƯA

Trương Tuần
Thứ tư ngày 10 tháng 4 năm 2019 8:21 AM


- Cụ ơi, ngẫm nghĩ thì ra Dân mình có truyền thống thắng giặc ngoại xâm
- Chiện, thì vưỡn !
- Còn lại là thua toàn tập !
- Cụ nói linh tinh gì thế. sao lại thua toàn tập ?
- Thì cụ nghe đây: Đi kiện thì QUAN NHẤT ĐỊNH THẮNG, DÂN NHẤT ĐỊNH THUA, Quản lí xã hội thì DÂN NHẤT ĐỊNH THUA, CÔNG QUYỀN NHẤT ĐỊNH THẮNG. Đi lại thì BOT NHẤT ĐỊNH THẮNG, DÂN NHẤT ĐỊNH THUA. Còn nhiều ví dụ lắm như NHÓM LỢI ÍCH NHẤT ĐỊNH THẮNG, DÂN NHẤT ĐỊNH THUA...THƯƠNG LÁI NHẤT ĐỊNH THẮNG, DÂN NHẤT ĐỊNH THUA,,,NỘI XÂM NHẤT ĐỊNH THẮNG, DÂN NHẤT ĐỊNH THUA...
- Cụ nói nghe cũng có lí, chả thế cùng một tôi Dân thì vào tù, quan thì rút kinh nghiệm. Ưu ái thế nên con cháu mình đua nhau xin làm đầy tớ. Cấm có ai thích làm ông chủ, như vậy có lệch chuẩn không cụ ?
- Quá siêu veo, nát như tương bần.
- Cánh già chúng mình lại nuối tiếc ngày xưa cụ ạ.
_ Thì VƯỠN,,,.