Trang chủ » Cùng vui

U MÊ CỤ Ạ

Trương Tuần
Thứ ba ngày 4 tháng 6 năm 2019 8:33 AM
- Đầu tuần xin kính chào cụ.
- Chết chửa, hôm nay cụ lễ nghĩa chắc có chuyện gì.
- Xin cụ bình luận cho mấy câu.
- Bình luận chuyện gì ?
- Tôi thấy nền tư pháp của ta phân miêng lắm cụ ạ.
- Cho dẫn chứng.
- Thì đấy, ăn cắp cái bánh mỳ, con vịt là tù mọt gông.
- Thế tôi hỏi cụ bao thằng ăn cắp cả ngàn tỷ sao không việc gì, "con kiến không lọt nhưng con voi thì qua"
- Làm gì có chuyện ấy.
- Thôi cụ ngây thơ bỏ mẹ. Có khi làm thất thoát, làm hại dân hại nước mà chẳng hề hấn gì,
- Cụ cho dẫn chứng.
- Có mà nói cả năm không hết. Thí dụ Formosa, Boxits Tây Nguyên rồi ngay cả Đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông có ai chịu trách nhiệm đâu. các anh tuyền xuất sắc. kiên định cả.
Ô thế ra tôi ngu lâu không hiểu gì. Bì u mê cụ ạ ! Tôi cứ hay tự sướng !
- Thì VƯỠN ....
....