Trang chủ » Cùng vui

SAO LẠI THỀ HẢI PHÒNG ƠI !

Trương Tuần
Thứ ba ngày 30 tháng 7 năm 2019 2:14 PM


'Cần truy ai tiếp tay người Trung Quốc mở ổ bạc 10.000 tỷ ở Hải Phòng
"Tôi tin đa số tội phạm nước ngoài hoạt động ở Việt Nam có liên quan đến người Việt Nam, bởi nếu chỉ có mình họ thì khó mà hoạt động trót lọt", thiếu tướng Lê Văn Cương nói.


- Cụ đọc tin này trên báo chưa?
- Đọc rồi, tôi giật bắn mình rồi toát mồ hôi hột.
- Sao lại thế cụ nhỉ, đất mình như sân nhà Trung Quốc ?
- Chắc chắn có nhóm lợi ích, có kẻ chống lưng.  Mà ai dám chắc họ chỉ đánh bạc ?
- Thế mà Thành phố Hoa phượng đỏ lúc nào cũng to giọng hệ thống chính trị tinh nhuệ, cơ quan chức năng siêu việt,
- Tiền nó mua hết cụ ạ, Đề nghị Trung ương vào cuộc cụ ạ.
- Thì VƯỠN...