Trang chủ » Cùng vui

AI LÀM HẠI DÂN HẠI NƯỚC ?

Trương Tuần
Thứ tư ngày 4 tháng 9 năm 2019 2:57 PM

- Cụ đọc mấy tin này chưa ?
- Tin gì cụ ?
- Đây: Hai cựu chủ tịch Đà Nẵng cùng Vũ nhôm làm 'bốc hơi' 20.000 tỉ. Mobifone mua AVG: thất thoát gần 6500 tỷ.
- Ôi thật là kinh khủng. Mà họ tuyền là đảng viên xuất sắc, đức cao vọng trọng cả đó cụ.
- Nhân dân mình hóa ra chỉ biết đóng thuế xây dựng Đất nước, đánh giặc giữ nước chứ phá hoại thì không.
- Nói cho đúng họ là đảng viên thoái hóa biến chất. không chịu học tập...Chứ Đảng ta vẫn sáng ngời !
- Thì VƯỠN...