Trang chủ » Cùng vui

U MÊ GÌ LẠ THẾ

Trương Tuần
Thứ tư ngày 6 tháng 3 năm 2019 11:22 AM


 
- Helo cụ, tháng Giêng là tháng ăn chơi, cụ có ăn hoặc chơi gì không ?
- Chỉ được cái tếu táo. Đang nẫu hết ruột đây.
- Sory cụ, có chuện gì vậy ?
- Dân ta như điên khùng mà mông muội, chen nhau giải hạn, hầu đồng. cướp ấn chỉ mong ăn không, thăng quan tiến chức thế là cái giống gì mà lạ thế !
- Không chỉ dân thường cụ nhá, các quan bà gia đình các vị ấy còn lễ bái xuyên quốc gia kia...
- Thật sự là nguy cụ ạ, đây là thứ ma túy như lời cụ Lê nin nói.
- Thưa cụ thằng Tây thằng Nhật nó không cúng bái lễ lạt như mình sao nó phát triển thế cụ. Mình cầu thánh cầu thần mà vẫn tụt hậu..
- Hay có kẻ nào nó "diễn biến" tìm cách làm cho dân mình u mê để dễ bề kiếm chác, đè nén ?
- Cụ tài, có khi thế thật, Xin xá cụ mấy vái.
- Không vái viếc gì, xin chén quốc lủi.
- Xin cụ tẹt ga đi.
- Thì VƯỠN...