Trang chủ » Cùng vui

HỎI CỤ MỘT CÂU

Trương Tuần
Thứ hai ngày 20 tháng 5 năm 2019 1:42 PM


- Cụ ơi, từ hơn nửa thế kỉ trước cụ Hồ đã dạy: "CẦN KIỆM LIÊM CHÍNH, CHÍ CÔNG  xin hỏi cụ nhân dân ta thực hiện thế nào ?

- Xin cụ tách nhân dân ra, cái này các vị quan chức cần học chứ nhân dân thì thực hiện nghiêm chỉnh vì nhân dân cũng chẳng có điều kiện làm sai lời cụ Hồ.
 VÔ TƯ", xin hỏi cụ nhân dân ta thực hiện thế nào ?
- Thế theo cụ quan chức nghe và làm theo lời cụ Hồ nhiều hay ít ?
- Số làm theo lời dạy cụ Hồ: KHÔNG NHIỀU, số không nghe và không làm theo lời cụ Hồ: KHÔNG ÍT
- Ôi cụ rắc rối bỏ mẹ, không nhiều với không ít.
- Thì tôi thấy thế thì nói thế.
- Sao hơn nửa thế kỉ học tập và làm theo cụ Hồ mà be văn bét thế cụ. Nếu nghiêm chỉnh làm theo cụ Hồ thì đất nước mình thành rồng, vượt mặt Mỹ Nhật, cho các chú ấy ăn khói cụ nhỉ ?
- Thì VƯỠN...