Trang chủ » Cùng vui

BÓC MẼ NĂM HEO

Trương Tuần
Thứ ba ngày 5 tháng 2 năm 2019 9:33 PM
Kết quả hình ảnh cho thì vưỡn- Kính cụ, Tết nhất có gì vui không cụ ?
- Vưỡn vầy vậy thôi, tết nóng như ngồi gần lò lửa.
- Chết chết, cụ có "biến chất" gì mà gần lò?
- Phủi phui cụ, thời tiết nóng như mùa hè đấy thôi.
- Cụ có ấn tượng gì về tết con Heo ?
- Ấn tượng nhất là xem Táo quân.
- Trời, 15 năm bắt đầu nhạt nhạt rồi mà cụ khen.
- Công nhận có nhạt nhưng có một câu "điểm huyệt" lỗi hệ thống rất hay.
- Câu nào ?
- Câu " QUAN LẤY TIỀN DÂN THÌ ĐƯỢC CHỨ DÂN LẤY TIỀN QUAN LÀ CÓ TỘI"
- Công nhận cụ phát hiện đúng. Câu ấy bóc mẽ trắng phớ cụ nhỉ ?
- Thì VƯỠN...