Trang chủ » Cùng vui

NHÀ BÁO TÀI GHÊ

Trương Tuần
Thứ tư ngày 3 tháng 4 năm 2019 9:52 AM- Kính cụ
- Vâng, hôm nay cụ lại lễ phép vậy ?
- Cụ ạ, tôi phục nhà báo, các anh chị ấy khui ra ối chuyện.
- Đấy là còn bị bó buộc nhiều bề đó cụ.
- Mà sao các quan sở tại, các cơ quan chức năng, hệ thống này kia hùng mạnh thế mà như trẻ con Xã Đàn cả lượt. Dân nuôi béo mầm mà đút chân gầm bàn, máy lạnh... Nếu không có nhà báo thì lôi ra sao được những Ba Vàng, bảo kê chợ, bảo kê tặc tặc đủ thứ, cả Vũ Nhôm, Út Trọc nữa.
- Cụ nhầm, các anh ấy biết hết nhưng ngậm miệng có ăn, hai nữa sợ "mó dái ngựa"
- Chán nhoét cụ nhỉ ?
- Thì mình hoan hô NHÀ BÁO cái nhé.
- Thì VƯỠN...