Trang chủ » Cùng vui

HÀ NỘI CÓ CON THUỒNG LUỒNG

Trương Tuần
Thứ tư ngày 22 tháng 5 năm 2019 5:24 AM


Hà Nội có con thuồng luồng
Nó nằm nó ưỡn chườn ườn thất kinh
Bao năm khổ sở dân mình
Tầu chẳng thấy, thấy chình ình nỗi lo
Có người ăn rất là to
Cho nên nỉ hảo tha hồ mưu thâm...
Trương Tuần