Trang chủ » Cùng vui

ĐÚNG LÀ CHÓNG MẶT

Trương Tuần
Thứ sáu ngày 12 tháng 7 năm 2019 10:07 AM- Kính cụ. nắng như thiêu cụ có liêu xiêu ?
- Thưa cụ có chút mệt nhưng không tiêu điều.
- Tuổi mình thế là tốt rồi. Này cụ ơi có chuyện gì hay không ?
- Có cái quay tít chóng mặt cụ ạ.
- Ôi cái gì mà chóng mặt thế ?
- Cu ạ, thấy hôm qua còn cao giọng dạy người, còn viết sách chống nọ chông kia. hôm qua "người của đương thời" hôm nay đã thành củi...
- Đúng là không còn tin ai cụ ạ . nghe các ông chém gió đức cao vọng trọng cứ tưởng chính nhân quân tử. nào ngờ.
- Tôi nghi ngờ về sự tu dưỡng. học tập của các ông ấy, nghi ngờ về chọn người cụ ạ.
- Mọi kẻ thù thì chiến thắng nhưng kim ngân thì thua chỏng gọng, thua nhục nhã.
- Cán bộ ngày xưa chỉ vì dân, còn bây giờ họ VÌ LỢI ÍCH NHÓM
- Cụ chỉ được cái nói đúng
- Thì VƯỠN...