Trang chủ » Cùng vui

NĂNG LỰC

Trương Tuần
Thứ tư ngày 28 tháng 8 năm 2019 3:22 PM



- Kính cụ, lâu không gặp nhau, chẳng hay có chuyện gì mới
không cụ?
- Mới quá nhiều, buồn quá nhiều.
- Sao buồn cụ ?
- Thì thấy các quan chém gió phần phật..
- Chém cái gì ?
- Thì thấy toàn đầu tầu, cường quốc, trung tâm của thế giới cả, bốc phét nó cũng vừa thôi chứ.
- Cụ ơi đó là một năng lực để tiến xa.
- Ô chém gió là một năng lực thật hả cụ ?
- Thì VƯỠN...