Trang chủ » Cùng vui

THƯƠNG…TIÊN

Đinh Y Văn
Thứ hai ngày 17 tháng 7 năm 2017 3:23 PM


Lời thưa của tác giả “Thương…Tiên”
Ở nước ta nhiều nơi có núi Cô Tiên – những quả núi đẹp mang huyền thoại đứng giữa vùng đẹp như tiên cảnh …
Thật đáng buồn, đã có một số nơi cảnh quan bị xâm hại. Một số “Cô Tiên” đã bị “xúc phạm”, thậm chí có “cô” bị … “bức tử”!!! Chân núi Cô Tiên (Quản Bạ, Hà Giang) “bị làm đẹp…vô duyên” (VOV Online). Núi Cô Tiên (thuộc Di tích Quốc gia Hòn Hai-Cô Tiên, TP Hạ Long) “bị san ủi từ lâu” (Di tích LS-VH-DN Online). Một số “Cô Tiên” khác thì đang bị đe dọa như ở Nha Trang “khu vực núi Cô Tiên có 15 dự án của các nhà đầu tư” (Khánh Hòa Online) …
THƯƠNG…TIÊN
- Ngàn xưa Tiên đã giáng trần
Bao thiên niên kỷ sắc xuân rạng ngời
Đã yêu thắm thiết Cõi Người
Sao nay Tiên muốn về trời!? Sao nay!?
- Cảnh quan “xuống cấp” từng ngày
Thân Tiên cũng bị đọa đầy không tha
Tiên Hạ Long đã “đi xa”
Chân Tiên Quản Bạ “thay da đổi mầu”
Tiên Nha Trang cũng đang rầu
Mười lăm dự án biết đâu mà lường!?...
Nghe lời Tiên, ngẫm mà thương!!!
Đ.Y.V