Trang chủ » Cùng vui

CHÂN DUNG VUI NGUYỄN THỊ THU HUỆ

Trân Nhương
Thứ năm ngày 10 tháng 8 năm 2017 6:10 AM


TNc: Cuối năm 2016, Trần Nhương xuất bản 200 chân dung vui nhà văn VN với tên "KHÚC KHÍCH VỚI VĂN NHÂN". Nguyễn Thị Thu Huệ mang bí số 100. Nhân chị mới nhận chức CT hội Nhà văn Hà Nội, tôi đưa chân dung này lên như lời chúc mừng chị.


100- NGUYỄN THỊ THU HUỆ

Thiên đường qua mấy bận ?
Hậu thiên đường lên tiên
Cát đợi mụ Phù thuỷ
Nào ta cùng lãng quên

Nhà văn như hoa hậu
Khiến bao chàng muốn điên
Vẫn Một khoảng chờ đợi (1)
Hậu thiên đường thăng thiên

Phim trường nội, ngoại cảnh
Con người thành diễn viên (2)
Mùa Thu hoa vẫn Huệ
Hát "Đu đu điền điền"...

--------

(1) các chữ in đậm nghiêng là tên tác phẩm của Nguyễn Thị Thu Huệ
(2) Thu Huệ công tác tại Hãng phim truyền hình