Trang chủ » Cùng vui

GIẢI CỨU, GIẢI CỨU

Trương Tuần
Thứ sáu ngày 30 tháng 6 năm 2017 2:32 PM


- Cụ ơi, tình hình tôi thấy nguy cấp lắm
- Cái gì mà cụ cuống lên thế ?
- Tôi thấy các quan bị vận hạn, tỉnh nào cũng be văn bét. Nơi thì biệt phủ, nơi thì cả họ làm quan, nơi thì hót gơn, nơi thì bằng giả, nơi thì gái gú, đánh bạc, nơi thì hối lộ...
- Ối giời thì sờ đâu trúng đó cụ còn lạ gì...
- Vì thế tôi đề nghị phải có biện pháp không thì lấy ai phục vụ nhân dân !
- Biện pháp thế nào ?
- Toàn dân ra sức tập trung kiên quyết GIẢI CỨU CÁC QUAN !
- Ôi, tuyệt vời diệu kế diệu kế
- Thì VƯỠN...