Trang chủ » Cùng vui

LẠI CÁI THẰNG ẤY

Trương Tuần
Thứ ba ngày 13 tháng 6 năm 2017 1:30 PM
- Cụ ơi, tôi không thể hiểu vì sao đất đai của toàn dân mà về tay một nhóm người kiếm lời ?
- Chuyện gì cụ nói rõ ra xem nào.
- Vâng cụ nghe đây: "Điều 53, Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.". Thế mà cái sân gôn to đùng ngay cạnh sân bay mà ngắc ngứ đá bóng đi lại không thu hồi được phục vụ nhân dân ? Một bên nhân dân chen chúc. một bên mút mát ăn chơi...
- Thì úm ba la ba bốn ta là một.
- Lại cái thằng Nhóm Lợi Ích hả cụ ?
- Thì VƯỠN....