Trang chủ » Cùng vui

PHÊ BÌNH ĐỒNG CHÍ PUTIN

Ảnh mạng. thơ Trương Tuần
Thứ hai ngày 24 tháng 7 năm 2017 2:01 PM


Trời mưa tầm tã để đầu trần
Che ô phục vụ cũng không cần
Phê bình đồng chí phung phí sức
Nhỡ ốm làm sao phục vụ dân