Trang chủ » Cùng vui

GIÁO SƯ THƠ VIỆT

Trương Tuần
Thứ ba ngày 22 tháng 8 năm 2017 11:17 AM- Cụ ơi, cái B.O.T. đang sốt xình xịch.
- Sốt gì, không có mấy ông tài xế và mạng xã hội có mà còn lâu mới sốt.
- BOT là BÒN TIỀN ÔNG hả cụ ?
- Vừa ngẫu hứng mấy câu thơ về BOT đây. Cụ có nghe không ?
- Thơ thì tôi nghiện lâu rồi, cụ đọc đi
- Phải có gì mới được nghe chứ, no free, no free !
- Chết chết tiếng Anh làu làu. Được rồi mời cụ chầu gội đầu thư giãn...
- Được đó. Tôi đọc nhé:
BÊ Ô TÊ
Bon Ô Trọc
Có người bọc
Bởi Ông To
Quan thì no
Dân kiết xác
Nhất các bác
BÔng Trời
- Good, Hảo hảo, cụ xứng là thánh thi, phong cho cụ Giáo sư thơ Việt !
- Thì VƯỠN...