Trang chủ » Cùng vui

NGÔNG TIỀN

Minh Quân
Thứ bẩy ngày 10 tháng 6 năm 2017 7:58 AM
Thơ hài


Xem ra Yên Bái chưa yên

Vì kẻ ngông tiền chiếm đất khắp nơi

(Chuyện này dân biết cả rồi

Nhưng mà ngại đám “cậu giời” nhiễu nhương)

Thanh tra giờ mới tỏ tường?!

Thì ra giám đốc ... môi trường quá ngông!

Biến bao nhiêu đất rừng trồng

Thành vàng thành bạc như không! Lạ kỳ?

“Biệt phủ” và những gì gì

Cơ ngơi giám đốc nhất nhì không ngoa

Tỉnh nghèo mà quá sa hoa

Đại gia chúa tể cũng chưa sánh bằng

Ngông tiền chả sợ gì chăng?

Nên chơi cho thỏa. Vút tầm kẻ ngông!

Hỏi rằng “thượng đế” biết không?

Tiền đâu lắm thế hả ông? Hả bà?