Trang chủ » Cùng vui

THẬT LÀ VI DIỆU !

Trương Tuần
Thứ bẩy ngày 12 tháng 8 năm 2017 1:53 PM

- Cụ ơi, tôi thấy rất cần phong danh hiệu nghệ sỹ gì đó cho một số quan chức
- Nói rõ xem nào.
- Thưa cụ là các vị ấy làm xiếc rất giỏi, giỏi tới mức trên cả ma thuật.
- Nói trắng phớ ra đi vòng vo cứ như các cơ quan công quyền...
- Các quan ấy làm xiếc chữ...
- Cho thí dụ ngay xem nào.
- Vâng đây cụ đọc nhé "KÊ KHAI TRUNG THỰC NHƯNG CHƯA ĐẦY ĐỦ"
- Trung thực là chưa đầy đủ hả ?
- Nhà cháu có 3 vợ nhưng khai có 1 thì cũng là trung thực nhưng chưa đầy đủ chứ ạ ?
- Ôi thật là vi diệu, các quan như thần...
- Thì VƯỠN.....