Trang chủ » Cùng vui

CỤ TÀI NHƯ ĐÀI XÓM TÔI

Trương Tuần
Thứ hai ngày 17 tháng 7 năm 2017 3:38 PM
- Cụ ơi, ngẫm nghĩ thấy cụ Tản Đà nói từ thế kỉ trước mà bây giờ vẫn hay.
- Cụ Tản nói sao ?
- Thì câu Dân 25 triệu ai người lớn / Nước 4000 năm vẫn trẻ con đó
- Tôi thấy dân mình sướng.
- Sướng thế nào ?
- Thì bao người cố sống cố chết chạy làm đầy tớ cho dân. Thế có phải dân sướng như ăn khoai nướng không ?
- Thế cụ có biết cái khổ của dân không ?
- Cụ nói đi, cụ lại có tý diễn biến là tôi hít le cụ đó.
- Cái gì cũng chụp diễn biến. Nghe đây xem chuẩn không.-
- Vâng xin cụ nói
- Thấy bọn đầy tớ hư mà không đuổi được mới đau, thế có khổ cho dân không ?
- Ôi cụ thông tuệ, cụ tài như đài xóm tôi...
- Thì VƯỠN....