Trang chủ » Cùng vui

CÁC CHÚ ĐỪNG TINH TƯỚNG

Trương Tuần
Thứ sáu ngày 9 tháng 6 năm 2017 3:05 PM


Mấy chú Tư bản kia ơi
Cứ khoe giầu có trên đời nhất ông
Hãy sang nước Việt mà trông
Cơ ngơi "đầy tớ" là không muốn về
Thôi đừng tinh tướng nữa đi
Đang giãy đành đạch ...tinh vi nỗi gì...!
Trương Tuần

http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/bi-thu-yen-bai-noi-ve-dinh-co-sieu-khung-cua-giam-doc-so-tnmt-672355.bld